95 Kods

  Kategorija  Informācija
95 Kods - Autovadītāju kvalifikācija Eiropas Savienības teritorijā.
Veicot kravu vai pasažieru pārvadājumus ES teritorijā autovadītājiem, kas strādā jebkurā ES dalībvalstī reģistrētā uzņēmumā ir nepieciešama profesionālā autovadītāja kvalifikācija (kvalifikācijas kods[95]). Šīs prasības attiecināmas gan uz ES pilsoņiem gan arī trešo valstu pilsoņiem.

Autobusu vadītājiem: piemēro ar 2008. gada 10. septembri attiecībā uz personām, kuras D1, D1E, D un DE vadītāja kvalifikāciju ieguvuši sākot ar 2008. gada 10. septembri. Attiecībā uz personām, kuras šo kategoriju transportlīdzekļu vadītāja kvalifikāciju ir ieguvuši līdz 2008. gada 9. septembrim, minētās normas piemēro ar 2013. gada 10. septembri.

Kravas automobiļu vadītājiem: piemēro ar 2009. gada 10. septembri attiecībā uz personām, kuras C1, C1E, C vai CE vadītāja kvalifikāciju ieguvuši sākot ar 2009. gada 10. septembri. Attiecībā uz personām, kuras šo kategoriju transportlīdzekļu vadītāja kvalifikāciju ir ieguvuši līdz 2009. gada 9. septembrim, minētās normas piemēro ar 2014. gada 10. septembri.


Kvalifikācijas kodu [95] var iegūt:
  • kopā ar C1, C1E, C vai CE, kā arī D1, D1E, D vai DE kategoriju:
  • izejot periodisko apmācību, apmeklējot akreditēto mācību iestāžu 5 dienu periodiskās apmācības kursu

Kvalifikācija [95] ir derīga 5 gadus.

Autovadītājiem nav nepieciešama profesionālā autovadītāja kvalifikācijas [95] iegūšana, atbilstoši Autopārvadājumu likuma 6.1 un 30.1 pantiem, ja viņi vada:
1) transportlīdzekļus, kuru maksimālais atļautais ātrums nepārsniedz 45 kilometrus stundā;
2) transportlīdzekļus, kurus izmanto vai kontrolē valsts bruņotie spēki, civilās aizsardzības dienests, ugunsdzēsības dienests un sabiedriskās kārtības uzturēšanas spēki;
3) transportlīdzekļus, kuriem veic braukšanas pārbaudi tehniskās attīstības, remonta vai apkopes mērķiem, vai pārbūvētiem transportlīdzekļiem, kuri vēl nav nodoti ekspluatācijā;
4) transportlīdzekļus, kurus izmanto ārkārtas situācijās vai kuri paredzēti glābšanas uzdevumu veikšanai;
5) transportlīdzekļus, kurus izmanto transportlīdzekļu vadīšanas nodarbībās, apmācot jebkuru personu, kas vēlas iegūt vadīšanas tiesības;
6) transportlīdzekļus, kurus izmanto personiskajām vajadzībām;
7) transportlīdzekļus, ar kuriem pārvadā materiālus vai iekārtas, kuras vadītājs izmanto sava darba laikā, ja transportlīdzekļa vadīšana nav vadītāja galvenā darbības joma.

Normatīvie akti:
  • Ceļu satiksmes
likums.
  • Autopārvadājumu likums.
  • Likums „Par reglamentētām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu”
  • Ministru kabineta 2010.gada 2. februāra noteikumi Nr. 103 „Transportlīdzekļu vadītāja kvalifikācijas iegūšanas, transportlīdzekļu vadīšanas tiesību iegūšanas un atjaunošanas kārtība un vadītāja apliecības izsniegšanas, apmaiņas un atjaunošanas kārtība.”
  • 2003. gada 15. jūlija
EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2003/59/EK par dažu kravu vai pasažieru pārvadāšanai paredzētu autotransporta līdzekļu vadītāju sākotnējās kvalifikācijas iegūšanu un periodisku apmācību, par Padomes Regulas (EEK) Nr. 3820/85 un Padomes Direktīvas 91/439/EEK grozīšanu un Padomes Direktīvas 76/914/EEK atcelšanu.
Kategorijai nav vecuma ierobežojuma.

  Piedāvājums
Vēlies iegūt vadītāja apliecību, bet grūti uzreiz veikt visus maksājumus? Sadarbībā ar aizdevums.lv piedāvājam noslēgt kreditēšanas līgumu un iegūt vadītāja apliecību ar pēc apmaksu.
Sīkāk par kreditēšanas iespējām varat uzzināt ierodoties autoskolas filiālē Rīgā, Marijas ielā 1.

  Rīgā [95 Kods]
Reģistrācija 36 €  35 €
Teorija 100.00 €  40 €
Dokumentu noformēšana 0 €
Par eksāmenu 0 €
Akadēmiskā braukšanas stunda (45min) → (mini. sk. 0) 0.00 € → 0 €
Kopējais ietaupījums - 61.00 €
Kopējās izmaksas 75.00 €
  Pieteikties


  Informācija
Braukšanas nodarbību skaits mainās atkarībā no katra cilvēka iemaņām un precīzu skaitu neviens nevar pateikt,taču kā viena formula ir vecums+10